ArGe/ÜrGe Projeleri için Tümleşik Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Tecrübelerimiz, uygulama ağırlıklı eğitimlerle edinilen bilginin ve öğrenilen yöntemlerin, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri desteğine kurumsal süreçlere uyarlanmasının ve somut bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesinin etkili bir yetkinlik edinim yaklaşımı olduğunu gösteriyor.

Benzer şekilde, ArGe/ÜrGe projelerinin uçtan uca yönetimi için sağlanacak danışmanlık desteği hizmetlerinin etkililiğinin de, hizmetin, rehberlik ve eğitim hizmetleriyle tümleşik bir yapıda planlanması durumunda daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu tespitlere dayanarak, ArGe/ÜrGe projelerinde etkinliği ve etkililiği artırmak isteyen kuruluşların dış uzmanlık desteği ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu tümleşik eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmet paketimizi değerlendirmenize sunuyoruz.

Hizmetlerimizin hedef kitlesi aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardır:

 • Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii
 • Elektrik-Elektronik Sanayii
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Makina İmalat Sanayii
 • Araştırma Kurumları ve Araştırma Merkezleri
 • Yükseköğretim Kurumları
 • E-Devlet/E-Kurum Projeleri

Hizmetlerimiz aşağıdaki bilgi alanlarına odaklanmakla birlikte, proje özelinde ihtiyaç duyulacak diğer dış uzmanlık desteğinin temini için danışmanlık hizmetlerini de kapsayabilir.

 • Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği
 • Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
 • Mühendislik Yönetimi
 • Tedarik ve Alt Yüklenici Yönetimi
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • Performans Yönetimi

Hizmet kapsamı ve programı özetle aşağıdaki gibidir:

Tümleşik hizmet paketi, ArGe/ÜrGe projeleri ile bunlara ilişkin kurumsal iş süreçleri geliştirme çalışmalarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilir ve projelendirilebilir.

Ayrıntılı bilgi için bu sayfadaki bilgileri kullanılarak iletişime geçebilir veya info[at]tekim.com.tr adresine mesaj gönderilebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: