Eğitim Desteği Hizmetleri

Aşağıdaki hizmetler, Tekim Akademi eğitimlerini desteklemek ve kurumsal eğitim programlarının etkinliğini artırmak amacıyla TEKİM tarafından ayrıca sağlanabilmektedir.

  • Seminer Desteği
  • Sınav Desteği
  • Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
  • Olay Simülasyonu Tasarımı ve Uygulaması
  • Eğitim Altyapısı (Kurumsal Akademi) Kurulum ve İşletme Desteği
  • Etkileşimli Eğitim İçeriği Desteği

Seminer Desteği

İsteyen kurumsal yararlanıcılara, ilgili eğitimleri desteklemek amacıyla, yönetici seminerleri hazırlanmaktadır. Hızlandırılmış eğitim niteliğindeki bu seminerlerde, personeli eğitime katılan yöneticiler, eğitim kapsamı, anlatılan konular ve gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgilendirilmektedir.

Sınav Desteği

İstenirse, eğitim alan kurum ya da kuruluş bünyesinde, yüz yüze eğitim ya da seminer sonrası sınav gerçekleştirme ve sınav değerlendirme hizmeti sağlanmaktadır. Birden fazla eğitime katılan yararlanıcılar için başarı her düzeyde ayrı ayrı belirlenerek, yararlanıcı kurum ve kuruluşların eğitim ve kariyer yönetim programlarına doğrudan destek sağlanmaktadır.

Danışmanlık ve Rehberlik Destekleri

Kurumsal yararlanıcılar için, projeye, iş süreçlerine, fonksiyonel birimlere, çalışma ekiplerine ya da işletmeye özel danışmanlık ve uygulama rehberliği hizmeti sağlanmaktadır.

Olay Simülasyonu Tasarımı ve Uygulaması

Eğitim danışmanlık ve rehberlik hizmeti kapsamında, gerçek işletme ve proje yönetimi vakaları için, simülasyona dayalı danışmanlık, rehberlik ve eğitim çalışmaları, kurum ile birlikte tasarlanıp gerçekleştirilmektedir.

Altyapı Kurulum ve İşletme Desteği

Kurumsal akademilerini oluşturmak isteyen kurum ve kuruluşlara,  kendi BT altyapıları üzerinde ya da bulut teknolojisi (SaaS/PaaS) destekli hibrid yapılarda, kurumsal öğrenme ortamı ya da sanal öğrenme ortamı (ELE/VLE) kurma desteği sağlanmaktadır. Ayrıca,  yapılacak lisans antlaşmaları çerçevesinde, TEKİM Akademi içeriğinin bu tür yerel ortamlarda kullanıma açılması mümkün olmaktadır.

Etkileşimli Eğitim İçeriği Desteği

Kurumsal öğrenme ortamına (Kurumsal Akademi) ya da sanal öğrenme ortamına sahip kurum ve kuruluşlara, yapılacak lisans antlaşmaları çerçevesinde, TEKİM Akademi’nin eğitim içerikleri,  etkileşimli sunumlar, video, ses, e-belge, etkileşimli zihin/konsept haritaları, gömülü web kaynakları, iş oyunu, iletişim senaryosu, çevrimiçi sınav vb. şekillerde, HTML5, Flash, MP4 ve Exe formatlarında sunulmaktadır. İçerik paketleri genel kabul görmüş Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) formatları (SCORM, xAPI, vb.) ile uyumludur.

Aşağıdaki şekilde, eğitim altyapısı kurulum ve işletme desteği kapsamında oluşturulabilecek bir platform örneği verilmiştir.
Örnek ELE/VLE Platformu

Ayrıntılı bilgi için bu sayfadaki bilgileri kullanılarak iletişime geçebilir veya info[at]tekim.com.tr adresine mesaj gönderilebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: