Eğitimler

Tekim Akademi eğitimleri, “Yeni Normal”e uygun olarak uzaktan (çevrimiçi/online) olarak devam etmektedir.

Sistem Mühendisliği Eğitim Programı

Sistem Mühendisliği Eğitim Programı aşağıda verilen ve birbirini takip eden 3 eğitimden oluşmaktadır. Program içeriği INCOSE Sistem Mühendisliği El Kitabı, ISO/IEC/IEEE 15288 standardı ve bağlı/ilgili diğer standartlar ile ABD Savunma Bakanlığı (DoD) ve NASA standartları/rehberleri temel alınarak oluşturulmuştur.

SM-101 Sistem Mühendisliğine Giriş Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
  • Sistem Kavramı
  • Sistem Düşüncesi
  • İlgilenilen Sistem
  • Sistem İçi Hiyerarşi
  • Çevre-Ortam Kavramı
  • Diğer Sistemler
  • Destek Sistemleri
  • Arayüz Kavramı
  • Sistemlerden Oluşan Sistemler (SoS)
  • Zeka Tabanlı Sistemler
  • Sistem Ailesi
 • Sistem Mühendisliği
  • Sistem Mühendisliği ve Önemi
  • Sistem Mühendisliğinin Tarihçesi
  • Sistem Mühendisliği Uygulama Alanları
  • Sistem Mühendisliğinde Kullanılan Yöntemler/Metodolojiler
  • Sistem Mühendisi
 • Sistem Ömür Devri
  • Ömür Devri Kavramı
  • Sistem Ömür Devri Modelleri
  • “V” Modeli
 • Sistem Ömür Devri Süreçleri
  • Süreç Kavramı
  • Sistem Mühendisliği Standartları ve Modelleri
  • Sistem Ömür Devri Süreçleri

Amaç
Sistem Mühendisliğine Giriş Eğitimi’nin amacı, katılımcıların, sistem mühendisliği disiplininin kapsamı, temel kavramları, bir sistem mühendisinin nitelikleri, sistem mühendisliğinde kullanılan yöntem ve standartlar ile sistem ömür devri yaklaşımları hakkındaki bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmektir.
Eğitim süresi 1 gündür.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Sistem mühendisliği alanında çalışan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda çalışmakta olup görevleri gereği sistem mühendisliği süreçlerinde rol alan; 5 yıldan az deneyime sahip veya 5 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte daha önce formel sistem mühendisliği eğitimi almamış olan teknik personel.

SM-201 Sistem Mühendisliği Teknik Süreçler Eğitimi

Kapsam

 • Teknik Süreçler – 1
  • İş ya da Görev Analizi
  • Karar Verme Yöntemleri
  • Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinimleri Tanımlama
  • Gereksinimlerin İzlenebilirliği
  • Kavramsal Tanımlama
 • Mühendislik Özel Uzmanlık Alanları
  • Karşılanabilirlik – Operasyonel Etkililik – Ömür Devri Maliyeti
  • Güvenilirlik –Bakım Yapılabilirlik – Kullanıma Hazır Olma
  • Sistem Emniyeti Mühendisliği
  • Entegre Lojistik Destek/Tümleşik Ürün Desteği
  • İnsan – Sistem Tümleştirme
  • Sistem Güvenliği Mühendisliği
  • Bilgi Güvenliği
  • Elektromanyetik Çevresel Etkiler
  • Çevre Mühendisliği
 • Teknik Süreçler – 2
  • Sistem Gereksinimleri Tanımlama
  • Teknik Gözden Geçirme ve Tetkikler
  • Sistem Mimarisi, Tasarımı ve Alt Sistem/Öge Gereksinimleri Tanımlama
 • Teknik Süreçler – 3
  • Ayrıntılı Tasarım, Gerçekleştirme ve Birim Doğrulamaları
  • Alt Sistem/Sistem Tümleştirme ve Doğrulama
  • Sistem Aktarımı ve Geçerli Kılma
  • İşletme
  • Bakım/İdame
  • Kullanımdan Çıkarma

Amaç
Sistem Mühendisliği Teknik Süreçler Eğitimi’nin amacı, katılımcıların, sistem ömür devri teknik süreçleri, bu süreçler kapsamında kullanılan yöntemler ve temel mühendislik özel uzmanlık alanları hakkındaki bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmektir.

Eğitim süresi 2 gün olup katılım ön koşulu “SM-101: Sistem Mühendisliğine Giriş” veya “SM-102: Temel Sistem Mühendisliği ve Sistem Ömür Devri Süreçleri” eğitimlerinden birinin tamamlanmış olmasıdır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Sistem mühendisliği alanında çalışan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda çalışmakta olup görevleri gereği sistem mühendisliği süreçlerinde rol alan; 5 yıldan az deneyime sahip veya 5 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte daha önce formel sistem mühendisliği eğitimi almamış olan teknik personel.

SM-202 Sistem Mühendisliği Teknik Yönetim Süreçleri Eğitimi

Kapsam

 • Proje ve Sistem Mühendisliği Yönetimi
  • Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği
  • Ömür Devri Süreçlerinin Uyarlanması
  • Ömür Devri Modeli Seçimi •
  • ş Dağılım Ağacı
 • Teknik Yönetim Süreçleri – 1
  • Teknik Planlama
  • Özel Uzmanlık Alanları Faaliyetleri ve Planları
  • Teknik Değerlendirme
  • Karar Analizi/Yönetimi
 • Teknik Yönetim Süreçleri-2
  • Teknik Performans Yönetimi
  • Teknik Gözden Geçirme ve Tetkikler
  • Kalite Güvencesi
  • Gereksinim Yönetimi
 • Teknik Yönetim Süreçleri – 3
  • Arayüz Yönetimi
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Teknik Veri Yönetimi

Amaç
Sistem Mühendisliği Teknik Yönetim Süreçleri Eğitimi’nin amacı, katılımcıların, sistem ömür devri teknik yönetim süreçleri, bu süreçler kapsamında kullanılan yöntemler ve temel mühendislik özel uzmanlık alanları hakkındaki bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmektir.
Eğitim süresi 2 gün olup katılım için ön koşul “Sistem Mühendisliği Teknik Süreçler Eğitimi”nin tamamlanmış olmasıdır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Sistem mühendisliği alanında çalışmakta olup sistem mühendisliği ekiplerinin ve süreçlerinin yönetiminde de görev alan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olup görevleri gereği sistem mühendisliği süreçlerinde rol alan; 5 yıldan az deneyime sahip veya 5 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte daha önce formel sistem mühendisliği eğitimi almamış olan personel.

Diğer Eğitimler

SM-102: Temel Sistem Mühendisliği ve Sistem Ömür Devri Süreçleri Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
  • Sistem Kavramı
  • Sistem Düşüncesi
  • İlgilenilen Sistem
  • Sistem İçi Hiyerarşi
  • Çevre-Ortam Kavramı
  • Diğer Sistemler
  • Destek Sistemleri
  • Arayüz Kavramı
  • Sistemlerden Oluşan Sistemler (SoS)
  • Zeka Tabanlı Sistemler
  • Sistem Ailesi
 • Sistem Mühendisliği
  • Sistem Mühendisliği ve Önemi
  • Sistem Mühendisliğinin Tarihçesi
  • Sistem Mühendisliği Uygulama Alanları
  • Sistem Mühendisliğinde Kullanılan Yöntemler/Metodolojiler
  • Sistem Mühendisi
 • Sistem Ömür Devri Süreçleri
  • Ömür Devri Kavramı
  • Sistem Ömür Devri Modelleri
  • “V” Modeli
  • Süreç Kavramı
  • Sistem Mühendisliği Standartları ve Modelleri
 • Sistem Ömür Devri Teknik Süreçleri Temel Bilgileri
  • İş ya da Görev Analizi
  • Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinimleri Tanımlama
  • Kavramsal Tanımlama
  • Sistem Gereksinimleri Tanımlama
  • Sistem Mimarisi, Tasarımı ve Alt Sistem/Öge Gereksinimleri Tanımlama
  • Ayrıntılı Tasarım, Gerçekleştirme ve Birim Doğrulamaları
  • Alt Sistem/Sistem Tümleştirme ve Doğrulama
  • Sistem Aktarımı ve Geçerli Kılma
  • İşletme
  • Bakım/İdame
  • Kullanımdan Çıkarma
 • Proje ve Sistem Mühendisliği Yönetimi
  • Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği
  • Ömür Devri Süreçlerinin Uyarlanması
  • Ömür Devri Modeli Seçimi
  • İş Dağılım Ağacı
 • Sistem Ömür Devri Teknik Yönetim Süreçleri Temel Bilgileri
  • Teknik Planlama
  • Özel Uzmanlık Alanları Faaliyetleri ve Planları
  • Karar Analizi/Yönetimi
  • Teknik Değerlendirme
   • Teknik Performans Yönetimi
   • Teknik Gözden Geçirme ve Tetkikler
  • Kalite Güvencesi
  • Gereksinim Yönetimi
  • Arayüz Yönetimi
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Teknik Veri Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Temel Sistem Mühendisliği ve Sistem Ömür Devri Süreçleri Eğitimi’nin amacı, katılımcıların, sistem mühendisliği disiplininin kapsamı, temel kavramları, bir sistem mühendisinin nitelikleri, sistem mühendisliğinde kullanılan yöntem ve standartlar, sistem mühendisliği ile mühendislik özel uzmanlık alanlarının ve proje yönetiminin ilişkisi, sistem ömür devri yaklaşımları ve sistem ömür devri teknik süreçleri ile teknik yönetim süreçleri hakkında temel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Eğitim içeriği, INCOSE Sistem Mühendisliği El Kitabı, ISO/IEC/IEEE 15288 standardı ve bağlı/ilgili diğer standartlar ile ABD Savunma Bakanlığı (DoD) ve NASA standartları ve rehberleri temel alınarak hazırlanmıştır.

Eğitimin hedef katılımcı kitlesi yeni ürün geliştirme program ve projeleri kapsamında sistem mühendisliği alanında çalışan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda çalışmakta olup görevleri gereği sistem ömür devri süreçlerinde rol alan; 5 yıldan az deneyime sahip veya 5 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte daha önce formel sistem mühendisliği eğitimi almamış çalışanlardır.

Eğitim süresi 2 gündür.

SMPY-101: Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Hızlı Başlangıç Eğitimi (ISO/IEC 29110 Uyumlu)

Kapsam

 • Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Temel Kavramları
 • Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme Süreci
  • Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme Süreci Başlatma
  • Sistem Gereksinimleri Mühendisliği
  • Sistem Mimari Tasarımı
  • Sistem Yapımı
  • Sistem Tümleştirme, Doğrulama ve Geçerli Kılma
  • Sistem Teslimatı
 • Proje Yönetim Süreci
  • Proje Planlama
  • Proje Planı Uygulama
  • Proje Değerlendirme ve Kontrol
  • Proje Kapatma

Eğitim Bilgileri

ISO/IEC 29110 Uyumlu Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi, küçük işletmeler ve ekiplerin, sistem mühendisliği ve  proje yönetimi konularına hızlı başlangıç yapmalarını sağlama amacıyla oluşturulmuştur.

Eğitimin hedef kitlesi, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektrik, elektronik, makine, otomotiv, savunma, havacılık ve uzay gibi ileri teknolojiye dayalı sektörlerde  yeni ürün geliştirme çalışmaları yürüten 1-25 kişilik küçük işletmeler ya da ekiplerdir.

Eğitim, konuların ilgili standartlar ve rehberler çerçevesinde, ekiplerin ölçek ve olgunluk düzeylerine göre uyarlanmış şekilde uygulayarak öğrenmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

ISO/IEC 29110 Uyumlu Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi’nin genel kapsamı ve diğer kurumsal iş süreçleri ile olan ilişkiler yandaki şemada verilmiş olup eğitimler 2 düzeyde sunulmaktadır:

Temel Düzey “Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme” ile “Proje Yönetimi” konularını içermektedir.

İleri Düzey, Temel Düzey konularına ek olarak “İş Yönetimi” ve “Tedarik Yönetimi” konu başlıklarını da kapsamaktadır.

Eğitim süresi Temel Düzey için 3 gün İleri Düzey için 5 gündür.

Savunma Sanayii Projelerinde İş Dağılım Ağacı Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
 • Sistem Ömür Devri ve İDA
 • Savunma Tedarik Süreçleri ve İDA
 • Sistem Mühendisliği Süreçleri ve İDA
 • Proje Yönetim Süreçleri ve İDA
 • İDA Hazırlama
 • İDA Geliştirme ve İDA Dokümantasyonu
 • İDA Düzeyleri ve Öğeleri
 • İDA Sözlüğü
 • İDA Geliştirme ve Dokümantasyonunda Kritik Hususlar
 • Sistem Geliştirme Sürecinde İDA Kullanımı
 • Sistemler Arası İlişkiler ve İDA
 • Yazılım Ağırlıklı Sistemler ve İDA
 • Plan ve Programlar ile İDA İlişkisi
 • Maliyet/Program Yönetimi ve İDA
 • Altyüklenici Yönetimi ve İDA
 • Ayrıntılı İDA Öğeleri ve Uygulamalar
 • Genel İDA Öğeleri
 • Sistem Türlerine Özel İDA Öğeleri

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar, MIL-STD-881 standartları ile PMI “İş Dağılım Ağacı” rehberi çerçevesinde;

 • Sistem ömür devri ve ilgili süreçler kapsamında İDA’nın kullanımı,
 • İDA’nın tanımlanması ve geliştirilmesi süreci,
 • Genel ve özel İDA öğeleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme süreçlerinde, proje yönetimi ve/veya sistem mühendisliği yönetimi faaliyetlerinde görev alan personel.

Yeni Ürün Geliştirme ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
 • Ürün-Teknoloji İlişkisi
 • Ürün Ömür Devri ve Teknoloji Ömür Devri
 • Ürün Ömür Devri ve Teknoloji Hazırlık Düzeyi
 • Tedarik Süreci ve Teknoloji Yönetimi
 • Teknoloji Yönetiminin Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği ile İlişkisi
 • Teknoloji Geliştirme Stratejisi
 • Teknoloji Hazırlık Değerlendirmesi
 • Ürün Teknoloji Kırılımının Oluşturulması
 • Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi
 • Teknoloji Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Teknoloji Olgunlaşma Planlarının Hazırlanması
 • Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin Eşgüdümü
 • Teknolojik Risklerin Yönetimi

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Sistem ömür devri ve teknoloji ömür devri kavramları çerçevesinde, sistem teknolojik hazırlık ve olgunluk analizlerinin yapılması;
 • Kritik teknolojilerin belirlenmesi;
 • Sistem ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin eşgüdümlü bir biçimde planlanması ve yürütülmesi;
 • Bu süreçlerde kullanılan yöntemler ve hazırlanan iş ürünleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme süreçlerinde, proje yönetimi ve/veya sistem mühendisliği yönetimi faaliyetlerinde görev alan personel.

Ayrıntılı bilgi için bu sayfadaki bilgileri kullanılarak iletişime geçebilir veya info[at]tekim.com.tr adresine mesaj gönderilebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: