Eğitimler

Tekim Akademi eğitimleri, “Yeni Normal”e uygun olarak uzaktan (çevrimiçi/online) olarak devam etmektedir.

Sistem Mühendisliği Eğitim Programı

Sistem Mühendisliği Eğitim Programı aşağıda verilen ve birbirini takip eden 3 eğitimden oluşmaktadır. Program içeriği INCOSE Sistem Mühendisliği El Kitabı, ISO/IEC/IEEE 15288 standardı ve bağlı/ilgili diğer standartlar ile ABD Savunma Bakanlığı (DoD) ve NASA standartları/rehberleri temel alınarak oluşturulmuştur. Eğitimler hakkında kapsamlı bilgiyi, eğitim başlıklarına tıklayarak erişeceğiniz sayfalarda bulabilirsiniz.

Sistem Mühendisliği Eğitim Programı, toplamda 5 günlük kapsamlı bir programdır. Eğitimler, örnek anlatımlarının yanı sıra önceden belirlenmiş genel ya da özel sistemlere yönelik uygulamaları da içermektedir.

Temel Sistem Mühendisliği ve Sistem Ömür Devri Süreçleri Eğitimi

Sistem Mühendisliği disiplininin uygulanmasına yeni başlayan ekipler ve kurumlar, Sistem Mühendisliği Eğitim Programını almadan önce, alan hakkında temel bilgileri en geniş şekliyle ve özet olarak edinmek isteyebilirler. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, programın konu başlıklarını ve örnekleri içeren ancak uygulama içermeyen aşağıdaki temel eğitim oluşturulmuştur.

Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Eğitimi

Dijital dönüşüm yolunda olup başta Savunma Sanayii olmak üzere ileri teknolojili ürün geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar dikkate alınarak oluşturulan bu eğitim, Sistem Mühendisliği Eğitim Programı‘nı ya da eşdeğer düzeydeki bir Sistem Mühendisliği eğitimini tamamlamış olan yararlanıcılar için tasarlanmıştır. Bu eğitim hakkında kapsamlı bilgiyi, eğitim başlığına tıklayarak erişeceğiniz sayfada bulabilirsiniz.

Diğer Eğitimler

SMPY-101: Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Hızlı Başlangıç Eğitimi (ISO/IEC 29110 Uyumlu)

Kapsam

 • Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Temel Kavramları
 • Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme Süreci
  • Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme Süreci Başlatma
  • Sistem Gereksinimleri Mühendisliği
  • Sistem Mimari Tasarımı
  • Sistem Yapımı
  • Sistem Tümleştirme, Doğrulama ve Geçerli Kılma
  • Sistem Teslimatı
 • Proje Yönetim Süreci
  • Proje Planlama
  • Proje Planı Uygulama
  • Proje Değerlendirme ve Kontrol
  • Proje Kapatma

Eğitim Bilgileri

ISO/IEC 29110 Uyumlu Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi, küçük işletmeler ve ekiplerin, sistem mühendisliği ve  proje yönetimi konularına hızlı başlangıç yapmalarını sağlama amacıyla oluşturulmuştur.

Eğitimin hedef kitlesi, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektrik, elektronik, makine, otomotiv, savunma, havacılık ve uzay gibi ileri teknolojiye dayalı sektörlerde  yeni ürün geliştirme çalışmaları yürüten 1-25 kişilik küçük işletmeler ya da ekiplerdir.

Eğitim, konuların ilgili standartlar ve rehberler çerçevesinde, ekiplerin ölçek ve olgunluk düzeylerine göre uyarlanmış şekilde uygulayarak öğrenmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

ISO/IEC 29110 Uyumlu Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi’nin genel kapsamı ve diğer kurumsal iş süreçleri ile olan ilişkiler yandaki şemada verilmiş olup eğitimler 2 düzeyde sunulmaktadır:

Temel Düzey “Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme” ile “Proje Yönetimi” konularını içermektedir.

İleri Düzey, Temel Düzey konularına ek olarak “İş Yönetimi” ve “Tedarik Yönetimi” konu başlıklarını da kapsamaktadır.

Eğitim süresi Temel Düzey için 3 gün İleri Düzey için 5 gündür.

Savunma Sanayii Projelerinde İş Dağılım Ağacı Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
 • Sistem Ömür Devri ve İDA
 • Savunma Tedarik Süreçleri ve İDA
 • Sistem Mühendisliği Süreçleri ve İDA
 • Proje Yönetim Süreçleri ve İDA
 • İDA Hazırlama
 • İDA Geliştirme ve İDA Dokümantasyonu
 • İDA Düzeyleri ve Öğeleri
 • İDA Sözlüğü
 • İDA Geliştirme ve Dokümantasyonunda Kritik Hususlar
 • Sistem Geliştirme Sürecinde İDA Kullanımı
 • Sistemler Arası İlişkiler ve İDA
 • Yazılım Ağırlıklı Sistemler ve İDA
 • Plan ve Programlar ile İDA İlişkisi
 • Maliyet/Program Yönetimi ve İDA
 • Altyüklenici Yönetimi ve İDA
 • Ayrıntılı İDA Öğeleri ve Uygulamalar
 • Genel İDA Öğeleri
 • Sistem Türlerine Özel İDA Öğeleri

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar, MIL-STD-881 standartları ile PMI “İş Dağılım Ağacı” rehberi çerçevesinde;

 • Sistem ömür devri ve ilgili süreçler kapsamında İDA’nın kullanımı,
 • İDA’nın tanımlanması ve geliştirilmesi süreci,
 • Genel ve özel İDA öğeleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme süreçlerinde, proje yönetimi ve/veya sistem mühendisliği yönetimi faaliyetlerinde görev alan personel.

Yeni Ürün Geliştirme ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
 • Ürün-Teknoloji İlişkisi
 • Ürün Ömür Devri ve Teknoloji Ömür Devri
 • Ürün Ömür Devri ve Teknoloji Hazırlık Düzeyi
 • Tedarik Süreci ve Teknoloji Yönetimi
 • Teknoloji Yönetiminin Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği ile İlişkisi
 • Teknoloji Geliştirme Stratejisi
 • Teknoloji Hazırlık Değerlendirmesi
 • Ürün Teknoloji Kırılımının Oluşturulması
 • Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi
 • Teknoloji Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Teknoloji Olgunlaşma Planlarının Hazırlanması
 • Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin Eşgüdümü
 • Teknolojik Risklerin Yönetimi

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Sistem ömür devri ve teknoloji ömür devri kavramları çerçevesinde, sistem teknolojik hazırlık ve olgunluk analizlerinin yapılması;
 • Kritik teknolojilerin belirlenmesi;
 • Sistem ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin eşgüdümlü bir biçimde planlanması ve yürütülmesi;
 • Bu süreçlerde kullanılan yöntemler ve hazırlanan iş ürünleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme süreçlerinde, proje yönetimi ve/veya sistem mühendisliği yönetimi faaliyetlerinde görev alan personel.

Ayrıntılı bilgi için bu sayfadaki bilgileri kullanılarak iletişime geçebilir veya info[at]tekim.com.tr adresine mesaj gönderilebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: