Eğitimler

Sistem Mühendisliği Eğitimleri

Tekim Akademi eğitimleri, “Yeni Normal”e uygun olarak uzaktan (çevrimiçi/online) olarak devam etmektedir. Eğitim programımız aşağıda listelenmiştir. Eğitimlerin içeriğini ilgili eğitim başlığına tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sistem Mühendisliği Eğitim Programı

Sistem Mühendisliği Eğitim Programı aşağıda verilen ve birbirini takip eden 3 eğitimden oluşmaktadır. Program içeriği INCOSE Sistem Mühendisliği El Kitabı, ISO/IEC/IEEE 15288 standardı ve bağlı/ilgili diğer standartlar ile ABD Savunma Bakanlığı (DoD) ve NASA standartları ve rehberleri temel alınarak oluşturulmuştur.

SM-101 Sistem Mühendisliğine Giriş Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
  • Sistem Kavramı
  • Sistem Düşüncesi
  • İlgilenilen Sistem
  • Sistem İçi Hiyerarşi
  • Çevre-Ortam Kavramı
  • Diğer Sistemler
  • Destek Sistemleri
  • Arayüz Kavramı
  • Sistemlerden Oluşan Sistemler (SoS)
  • Zeka Tabanlı Sistemler
  • Sistem Ailesi
 • Sistem Mühendisliği
  • Sistem Mühendisliği ve Önemi
  • Sistem Mühendisliğinin Tarihçesi
  • Sistem Mühendisliği Uygulama Alanları
  • Sistem Mühendisliğinde Kullanılan Yöntemler/Metodolojiler
  • Sistem Mühendisi
 • Sistem Ömür Devri
  • Ömür Devri Kavramı
  • Sistem Ömür Devri Modelleri
  • “V” Modeli
 • Sistem Ömür Devri Süreçleri
  • Süreç Kavramı
  • Sistem Mühendisliği Standartları ve Modelleri
  • Sistem Ömür Devri Süreçleri

Amaç
Sistem Mühendisliğine Giriş Eğitimi’nin amacı, katılımcıların, sistem mühendisliği disiplininin kapsamı, temel kavramları, bir sistem mühendisinin nitelikleri, sistem mühendisliğinde kullanılan yöntem ve standartlar ile sistem ömür devri yaklaşımları hakkındaki bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmektir.
Eğitim süresi 1 gündür.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Sistem mühendisliği alanında çalışan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda çalışmakta olup görevleri gereği sistem mühendisliği süreçlerinde rol alan; 5 yıldan az deneyime sahip veya 5 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte daha önce formel sistem mühendisliği eğitimi almamış olan teknik personel.

SM-201 Sistem Mühendisliği Teknik Süreçler Eğitimi

Kapsam

 • Teknik Süreçler – 1
  • İş ya da Görev Analizi
  • Karar Verme Yöntemleri
  • Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinimleri Tanımlama
  • Gereksinimlerin İzlenebilirliği
  • Kavramsal Tanımlama
 • Mühendislik Özel Uzmanlık Alanları
  • Karşılanabilirlik – Operasyonel Etkililik – Ömür Devri Maliyeti
  • Güvenilirlik –Bakım Yapılabilirlik – Kullanıma Hazır Olma
  • Sistem Emniyeti Mühendisliği
  • Entegre Lojistik Destek/Tümleşik Ürün Desteği
  • İnsan – Sistem Tümleştirme
  • Sistem Güvenliği Mühendisliği
  • Bilgi Güvenliği
  • Elektromanyetik Çevresel Etkiler
  • Çevre Mühendisliği
 • Teknik Süreçler – 2
  • Sistem Gereksinimleri Tanımlama
  • Teknik Gözden Geçirme ve Tetkikler
  • Sistem Mimarisi, Tasarımı ve Alt Sistem/Öge Gereksinimleri Tanımlama
 • Teknik Süreçler – 3
  • Ayrıntılı Tasarım, Gerçekleştirme ve Birim Doğrulamaları
  • Alt Sistem/Sistem Tümleştirme ve Doğrulama
  • Sistem Aktarımı ve Geçerli Kılma
  • İşletme
  • Bakım/İdame
  • Kullanımdan Çıkarma

Amaç
Sistem Mühendisliği Teknik Süreçler Eğitimi’nin amacı, katılımcıların, sistem ömür devri teknik süreçleri, bu süreçler kapsamında kullanılan yöntemler ve temel mühendislik özel uzmanlık alanları hakkındaki bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmektir.
Eğitim süresi 2 gün olup katılım ön koşulu “Sistem Mühendisliğine Giriş Eğitimi”nin tamamlanmış olmasıdır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Sistem mühendisliği alanında çalışan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda çalışmakta olup görevleri gereği sistem mühendisliği süreçlerinde rol alan; 5 yıldan az deneyime sahip veya 5 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte daha önce formel sistem mühendisliği eğitimi almamış olan teknik personel.

SM-202 Sistem Mühendisliği Teknik Yönetim Süreçleri Eğitimi

Kapsam

 • Proje ve Sistem Mühendisliği Yönetimi
  • Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği
  • Ömür Devri Süreçlerinin Uyarlanması
  • Ömür Devri Modeli Seçimi •
  • ş Dağılım Ağacı
 • Teknik Yönetim Süreçleri – 1
  • Teknik Planlama
  • Özel Uzmanlık Alanları Faaliyetleri ve Planları
  • Teknik Değerlendirme
  • Karar Analizi/Yönetimi
 • Teknik Yönetim Süreçleri-2
  • Teknik Performans Yönetimi
  • Teknik Gözden Geçirme ve Tetkikler
  • Kalite Güvencesi
  • Gereksinim Yönetimi
 • Teknik Yönetim Süreçleri – 3
  • Arayüz Yönetimi
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Teknik Veri Yönetimi

Amaç
Sistem Mühendisliği Teknik Yönetim Süreçleri Eğitimi’nin amacı, katılımcıların, sistem ömür devri teknik yönetim süreçleri, bu süreçler kapsamında kullanılan yöntemler ve temel mühendislik özel uzmanlık alanları hakkındaki bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmektir.
Eğitim süresi 2 gün olup katılım için ön koşul “Sistem Mühendisliği Teknik Süreçler Eğitimi”nin tamamlanmış olmasıdır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Sistem mühendisliği alanında çalışmakta olup sistem mühendisliği ekiplerinin ve süreçlerinin yönetiminde de görev alan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olup görevleri gereği sistem mühendisliği süreçlerinde rol alan; 5 yıldan az deneyime sahip veya 5 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte daha önce formel sistem mühendisliği eğitimi almamış olan personel.

Diğer Eğitimler

Sistem Mühendisliği Temel Kavramlar ve Teknik Süreçler Eğitimi

Kapsam

 • Sistem Mühendisliğinde Temel Kavramlar
 • Sistem Mühendisliği ve Önemi
 • Sistem Ömür Devri ve Ömür Devri Maliyeti
 • Sistem Mühendisliğinde Yöntemler ve Metodolojiler
 • Sistem Mühendisliği Uygulama Alanları
 • Özel Mühendislik Alanları
 • Teknik Süreçler
  • İş ya da Görev Analizi
  • Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinimleri Tanımlama
  • Kavramsal Tanımlama, Sistem Gereksinimleri Tanımlama
  • Sistem Mimarisi, Tasarımı ve Alt Sistem/Öğe Gereksinimleri Tanımlama
  • Ayrıntılı Tasarım, Öge Gerçekleştirme ve Doğrulama
  • Alt Sistem/Sistem Tümleştirme ve Doğrulama
  • Aktarım ve Sistem Geçerli Kılma
  • İşletme ve Bakım/İdame,
  •  Kullanımdan Çıkarma
 • Destek Süreçleri
  • Karar Verme Yöntemleri
  • Konfigürasyon Kontrolü
  • Gereksinimlerin İzlenebilirliği
  • Teknik Gözden Geçirmeler ve Tetkikler

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonrasında katılımcıların aşağıdaki becerileri geliştirmesi beklenmektedir:

 • Sistemin tanımını yapabilmek
 • Düzenli yapılar ve sistem yönetim ilişkilerini tanımlayabilmek
 • Sistemlerin analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek
 • Sistem mühendisliği kavramı hakkında tanımlama yapabilmek
 • Sistem mühendisliği tarihine, amacına ve kapsamına hâkim olabilmek
 • Sistem mühendisliği süreci ve yöntemleri hakkında kavramları anlayabilmek

Hedef Katılımcı Kitlesi
Sistem mühendisliği alanında çalışan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda çalışmakta olup görevleri gereği sistem mühendisliği süreçlerinde rol alan; 5 yıldan az deneyime sahip veya 5 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte daha önce formel sistem mühendisliği eğitimi almamış olan teknik personel.

Sistem Mühendisliği Standartları ve Teknik Yönetim Süreçleri Eğitimi

Kapsam

 • Sistem Geliştirme Modelleri (Yaşam Döngüsü/Ömür Devri)
 • Sistem Mühendisliği Standartları
 • Sistem Mühendisliği Yetenek Olgunluk Modelleri
 • Teknik Süreçler – Genel Bakış
 • Teknik Yönetim Süreçleri
 • Karşılanabilirlik ve Maliyet Etkililik Analizleri
 • Teknik Yönetim Süreçleri
  • İş Dağılım Ağacı
  • Teknik Planlama
  • Gereksinim Yönetimi
  • Arayüz Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Karar Analizi/Yönetimi,
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • Teknik Veri Yönetimi
  • Teknik Değerlendirme
  • Teknik Performans Yönetimi

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonrasında katılımcıların aşağıdaki becerileri geliştirmesi beklenmektedir:

 • Yaşam döngüsü/ömür devri kavramını, farklı sistem mühendisliği yaşam döngüsü/ömür devri modellerini ve bu modellerin birbirinden farkını görerek ne şekilde kullanılacağını anlayabilmek
 • Vee modeli, modelde yer alan süreç aşamalarını anlayabilmek, bu modelde yapılabilecek uyarlamalar konusunda bilgi sahibi olabilmek
 • INCOSE “Systems Engineering Handbook”, ISO/IEC/IEEE-15288, ANSI/GEIA EIA-632, vb. rehberler ve standartlar perspektifinden teknik yönetim süreçleri kapsamında gerçekleştirilen sistem mühendisliği çalışmaları ile bu çalışmalarda kullanılan yöntemler ve araçlar, üretilen model ve iş ürünleri konusunda bilgi sahibi olabilmek
 • Sistem mühendisliği standartlarını anlayabilmek, bu standartlar arasındaki farkı kavrayabilmek, standartların teknik süreçler yanında teknik yönetim ve süreç iyileştirme açısından önemini kavrayabilmek
 • Süreç yetenek olgunluk modeli kavramını, farklı sistem mühendisliği yetenek olgunluk modellerini ve birbirlerinden farklarını anlayabilmek, bu modellerin süreç iyileştirme açısından önemini kavrayabilmek

Hedef Katılımcı Kitlesi

Sistem mühendisliği ekiplerinin ve süreçlerinin yönetiminde görev alan veya proje yönetimi, Ar-Ge, mühendislik, üretim, ürün desteği, kalite, vb. teknik alanlarda yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olup görevleri gereği sistem mühendisliği süreçlerinde rol alan; 5 yıldan fazla deneyime sahip ve daha önce formel sistem mühendisliği yönetimi eğitimi almamış olan teknik personel. (Daha önce sistem mühendisliği eğitimi almamış yönetici personelin öncelikle Sistem Mühendisliği Temel Kavramlar ve Teknik Süreçler Eğitimi’ne katılmaları kuvvetle önerilir.)

ISO/IEC 29110 Uyumlu Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi

Kapsam

 • Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Temel Kavramları
 • Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme Süreci
  • Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme Süreci Başlatma
  • Sistem Gereksinimleri Mühendisliği
  • Sistem Mimari Tasarımı
  • Sistem Yapımı
  • Sistem Tümleştirme, Doğrulama ve Geçerli Kılma
  • Sistem Teslimatı
 • Proje Yönetim Süreci
  • Proje Planlama
  • Proje Planı Uygulama
  • Proje Değerlendirme ve Kontrol
  • Proje Kapatma

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • ISO/IEC/IEEE 15288 ve ISO/IEC/IEEE 15289 standartlarının bir alt kümesi olarak tanımlanan ISO/IEC 29110 standartları ve kılavuzları hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili’nde yer alan “Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme” ve “Proje Yönetimi” süreçlerinin içerdiği faaliyetler, görevler, roller ve üretilmesi beklenen iş ürünlerinin kapsamı hakkında bilgi sahibi olarak sistem gerçekleştirme ve proje yönetim faaliyetlerinin nasıl koordineli yürütüleceğini öğrenecekler,
 • ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili Konuşlandırma Paketleri’nin içeriğini ve kullanımını öğrenecekler;
 • ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili’nde süreç olgunluğunu artırma ve iyileştirme amaçlı yapılabilecek özdeğerlendirmeler konusunda bilgi sahibi olacaklar,
 • Küçük bir sistem örneği üzerinde ekip çalışması ile süreç adımlarının uygulamasını yapacaklar,
 • Çalışma yerlerine döndüklerinde kendi projelerinde hızlı başlangıç yapmayı sağlayacak Türkçe iş ürünlerini bir sistem mühendisliği aracı üzerinde hazırlamayı öğrenmiş olacaklardır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Yeni ürün geliştirme süreçlerinde, ArGe ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde, mevcut ürünlerin bakım ve idame süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme ve üretim süreçlerinde görev alan teknik personel.

Savunma Sanayii Projelerinde Gereksinim Tanımlama ve Gereksinim Yönetimi Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
 • Ürün Ömür Devri ve Gereksinim Yönetimi
 • Paydaş Belirleme
 • Paydaş İhtiyaçlarının/Gereksinimlerinin Ortaya Çıkarılması
 • Kullanım/İşletim Senaryoları
 • İşletim Kavramı Tanımlama
 • Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Belgelenmesi
 • Gereksinim Analizi Yöntemleri
 • Gereksinimlerin Analizi, Arıtılması ve Ayrıştırılması
 • Gereksinimlerin Tamlığının Sağlanması
 • Gereksinimlerin Geçerli Kılınması
 • Gereksinimlerin Gözden Geçirilmesi
 • Gereksinimlerin Atanması
 • Gereksinimlerin İzlenebilirliği
 • Gereksinimlerin Değişikliği
 • Gereksinimlerin Doğrulaması
 • Gereksinimlerin Paketlenmesi ve Tekrar Kullanımı
 • İş Dağılım Ağacı ile Gereksinimlerin İlişkisi
 • Konfigürasyon Yönetimi ile Gereksinimlerin İlişkisi
 • Risk Yönetimi ile Gereksinimlerin İlişkisi
 • Teknik Performans Yönetimi ile Gereksinimlerin İlişkisi
 • İlerlemenin Ölçümü ile Gereksinimlerin İlişkisi

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar, ISO/IEC/IEEE 29148 standardı ile INCOSE “Gereksinim Yazma” ve MIL-HDBK-520A “Sistem Gereksinimleri Belgesi” rehberleri çerçevesinde;

 • Gereksinim tanımlama ve yönetim alt süreçlerinde gerçekleştirilen çalışmalar,
 • Süreçlerde kullanılan yöntemler ve araçlar,
 • Hazırlanan belgeler konusunda ayrıntılı bilgi edineceklerdir.

Hedef Katılımcı Kitlesi Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme süreçlerinde, paydaş ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasından sistem/ürün gereksinimlerinin tanımlanmasına kadar tüm alt süreçlerde ve bunların ömür devri yönetiminde görev alan teknik personel.

Savunma Sanayii Projelerinde Konfigürasyon Yönetimi Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
 • Ürün Ömür Devri ve Konfigürasyon Yönetimi
 • Konfigürasyon Yönetim Süreci ve Sorumluluklar
 • Konfigürasyon Yönetimi Planlaması
 • Sistem Mühendisliği Süreci ile İlişkileri
 • Lojistik Süreci ile İlişkileri
 • Veri Yönetimi ile İlişkileri
 • Konfigürasyon Belirleme
 • Konfigürasyon Kontrolü/Değişiklik Yönetimi
 • Konfigürasyon Durum Tespiti
 • Konfigürasyon Doğrulama ve Tetkik
 • Yazılım Konfigürasyon Yönetimi
 • Yerleşik Yazılım (Firmware) Konfigürasyon Yönetimi
 • Tedarik Sözleşmeleri ve Konfigürasyon Yönetimi

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar, EIA-649 ve ISO-10007 standartları ile PMI “Proje Konfigürasyon Yönetimi” rehberi çerçevesinde;

 • Sistem ömür devrinde konfigürasyon yönetimi,
 • Konfigürasyon yönetiminin başta sistem mühendisliği olmak üzere ürün geliştirme süreçleri ile ilişkileri,
 • Konfigürasyon yönetim süreçleri ve bu süreçlerde üretilen iş ürünleri,
 • Yazılım, yerleşik yazılım gibi özel alanlarda konfigürasyon yönetimi ve
 • Sistem tedarik projelerinde konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme süreçlerinde, ürün konfigürasyon yönetiminde görev alan teknik personel.

Savunma Sanayii Projelerinde İş Dağılım Ağacı Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
 • Sistem Ömür Devri ve İDA
 • Savunma Tedarik Süreçleri ve İDA
 • Sistem Mühendisliği Süreçleri ve İDA
 • Proje Yönetim Süreçleri ve İDA
 • İDA Hazırlama
 • İDA Geliştirme ve İDA Dokümantasyonu
 • İDA Düzeyleri ve Öğeleri
 • İDA Sözlüğü
 • İDA Geliştirme ve Dokümantasyonunda Kritik Hususlar
 • Sistem Geliştirme Sürecinde İDA Kullanımı
 • Sistemler Arası İlişkiler ve İDA
 • Yazılım Ağırlıklı Sistemler ve İDA
 • Plan ve Programlar ile İDA İlişkisi
 • Maliyet/Program Yönetimi ve İDA
 • Altyüklenici Yönetimi ve İDA
 • Ayrıntılı İDA Öğeleri ve Uygulamalar
 • Genel İDA Öğeleri
 • Sistem Türlerine Özel İDA Öğeleri

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar, MIL-STD-881 standartları ile PMI “İş Dağılım Ağacı” rehberi çerçevesinde;

 • Sistem ömür devri ve ilgili süreçler kapsamında İDA’nın kullanımı,
 • İDA’nın tanımlanması ve geliştirilmesi süreci,
 • Genel ve özel İDA öğeleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme süreçlerinde, proje yönetimi ve/veya sistem mühendisliği yönetimi faaliyetlerinde görev alan personel.

Yeni Ürün Geliştirme ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Kapsam

 • Temel Kavramlar
 • Ürün-Teknoloji İlişkisi
 • Ürün Ömür Devri ve Teknoloji Ömür Devri
 • Ürün Ömür Devri ve Teknoloji Hazırlık Düzeyi
 • Tedarik Süreci ve Teknoloji Yönetimi
 • Teknoloji Yönetiminin Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği ile İlişkisi
 • Teknoloji Geliştirme Stratejisi
 • Teknoloji Hazırlık Değerlendirmesi
 • Ürün Teknoloji Kırılımının Oluşturulması
 • Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi
 • Teknoloji Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Teknoloji Olgunlaşma Planlarının Hazırlanması
 • Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin Eşgüdümü
 • Teknolojik Risklerin Yönetimi

Öğrenme Amaçları
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Sistem ömür devri ve teknoloji ömür devri kavramları çerçevesinde, sistem teknolojik hazırlık ve olgunluk analizlerinin yapılması;
 • Kritik teknolojilerin belirlenmesi;
 • Sistem ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin eşgüdümlü bir biçimde planlanması ve yürütülmesi;
 • Bu süreçlerde kullanılan yöntemler ve hazırlanan iş ürünleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Katılımcı Kitlesi
Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ve/veya tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme süreçlerinde, proje yönetimi ve/veya sistem mühendisliği yönetimi faaliyetlerinde görev alan personel.

Ayrıntılı bilgi için bu sayfadaki bilgileri kullanılarak iletişime geçebilir veya info[at]tekim.com.tr adresine mesaj gönderilebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: